Akordas Ab

 
Tablatūra
Pirštai
Ab
4 6 6 5 4 4
1 3 4 2 1 1
Ab
x x 6 5 4 4
x x 4 2 1 1
Tavo kairė ranka
Schema gali skirtis nuo realybės dydžiu ir proporcijomis,
bet, manau, kad pagausit kas kaip.

 4 3 2 1
 | | | |
 | | | |__
 __   ____| 0
   | |
   | |

Grįžti į sąrašą