Hiperbolė

Tarp dviejų vandenų (1997)

Dainų akordai
Atlieka

Albumo foto

hiperbole - tarp dviejų vandenų 1997 metai