Margi sakalai

Informacija

Įvertink

4.77778
Vidurkis: 4.8 (Balsų: 9)
 

Pasižymėk

 Em           C            Em           C
|----------0-----------------------0-----------------------0-----------------------0-------------|
|-------0-----------------------1-----1-----------------0-----------------------1-----1----------|
|----0-----------0-----0-----0-----------0-----0-----0-----------0-----0-----0-----------0-----0-|
|-------------------------------------------2-----------------------------------------------2----|
|-------------------0-----3-----------------------------------------0-----3----------------------|
|-0-----------0-----------------------------------0-----------0----------------------------------|
Lydėdami   gęstančią  žarą vėlai      į dangų   pakilo    margi sakalai
E F F# H |----------0-----------------------1-----------------------2-----------------------2h4---------2-| |-------0-----------------------1-----1-----------------2-----2-----------------4-------4------4-| |----0-----------0-----0-----2-----------2-----2-----3-----------3-----3-----4-----------------4-| |-------------------------------------------3-----------------------4--------------------------4-| |-------------------0-----------------------------------------------------2--------------------2-| |-0-----------0-----------1-----------------------2--------------------------------------------2-| Paniekinę žemės vilingus sapnus padangėje išskleidė savo sparnus
# Em D Ir tarė margieji, negrįšim į žemę Em D Kol josios kalnai ir pakalnės aptemę C D Sapnai ir šešėliai padangėse mums F H7 F H7 Šviesiųjų į saulę kelių, kelių nebedrums, nebedrums
Em C Mes skaisčiąją saulę dangum pasiviję Em C Iš josios vainiko nuskinsim leliją Em F Ir miegančios žemės laukus ir uolynus F# H H7 Paversime žėrinčiais saulės gėlynais
# Em D Ir tarė margieji, suplojo sparnais Em D Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais C D Svajotosios saulės ieškota liepsna F H F H F H H7 Ir žemėj užgims pranašauta diena, o, diena, o diena
Em C Bet štai rytuose jau nuraudo dangus Em C Ir nušvietė saulė uolas ir laukus Em F Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai F# H H7 Negrįžo į žemę margi sakalai
Em F H H7 Em Negrįžo į žemę margi sakalai Em F H H7 Em Negrįžo į žemę margi sakalai D Em D Em Broleliai, negrįžo į žemę margi sakalai D Em Broleliai negrįžo
P.S. # - smūgis ranka į gitaros korpusą

Auto
šliūžė