Laisvė

Įvairūs atlikėjai

Informacija

Įvertink

3.88889
Vidurkis: 3.9 (Balsų: 9)
 

Pasižymėk

C        G      Am
Aš jau nepakeliu minčių apie tave!
 F            G
Kaip obelis, apsunkusi nuo vaisių,
 C     Em          Am
Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas,
  F       Dm        G
O tu sakai: "Stovėk, kaip stovi laisvė!".
O nesibaigianti kelionė į tave! Jau kaip akmuo šalikelėj sukniubęs Aš pilku vakaru lyg samanom dengiuos, O tu sakai: "Eik taip, kaip eina laisvė!".
F G Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje, C Am Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, Dm G Taip, kaip uždaro vakarą naktis, F G O tu man atsakai: "Aš - tavo laisvė!".

Auto
šliūžė