Gandrai

Informacija

Įvertink

4.125
Vidurkis: 4.1 (Balsų: 8)
 

Pasižymėk

Mano kiemo pačiam vidury				Em, C
Visą rudenį lijo lietus					Am, Fis
Šokinėk per balas, kol jose atsispindi dangus		Em, Cm, G, Fis
Ir nutūpė žemėn miesto stogai,             Em, C
Vos tik sušlapo sparnus					Am, Fis
Kiemo sargas dar bandė skraidyt -			Em, Cm
Bet būkit ramūs, to niekad nebus, tik -			G, Fis
PRIEDAINIS
Brenda gandrai per pievą Em Kaip danguje paklydę A Pėdų danguj nelieka,pievoj palieka brydę Hm, C, Fis Rytą gaidžiais pakilę Em Vėl kelio neberanda G, D, Em Po mano delnu vėl juodas gandras skrenda C, Am, Fis
Gal dar bandysim nuslėpt Em, C Savo metus, kaip keliančius baimę Am, Fis Ir visą amžių ieškoti kažko, panašaus į laimę Em, Cm, G, Fis Gal dar bandysime prisirišti žodžiais Em, C, Am Kaip skudurais iš antrų rankų Fis, Em Ir visą amžių žiūrėt Cm Pro uždarą langą, kaip- G, Fis
PRIEDAINIS
Iš tų nudėvėtų kalbų Em, C Vėl, kaip vakar, liks dulkės ir žvirgždas Am, Fis Ir lis prie pat mano langų Em, Cm Ir šlapiais sparnais,mus užkloję kaip lizdą G, Fis
PRIEDAINIS

Auto
šliūžė