Kalėdos

Informacija

Įvertink

3.75
Vidurkis: 3.8 (20 balsai)
 

Pasižymėk

From: Edvinas
Em 022000 Am/Fis 202200 G 300000 Am x02210 Am/G 302210 B7 x24242 B7/Fis 224242
Em Am/Fis G Buvo laikas ramus ir lėtas, Am Am/G Am/Fis O dangus gilus ir žvaigždėtas. B7 B7/Fis C Baltas mėnuo pro debesį švietė. Am Am/G B7 Kaip tu jo norėjai turėti...
Baltos kibirkštys žiro ant sniego, Buvo medžiai apsvaigę nuo miego Ir tik paukščiai plasnojo: - Kalėdos! Ir ant sniego prasiskleidė žiedas.
G Am/Fis G Pried.: Tu ėjai pavargęs ir lėtas, B7 B7/Fis C Numylėtas tu, nemylėtas.. C Am Jei mokėtum, jei tik galėtum, B7 B7/Fis B7 Kaip dabar tu savęs gailėtum!
Tu ėjai pavargęs ir lėtas, Numylėtas tu, nemylėtas.. Jei mokėtum, jei tik galėtum, Kaip dabar tu savęs gailėtum!
Tavo kelias kaip ašara rieda Patikėk, jau pasibaigė bėdos Ir tik snaigė tau ranką palietus, Tyliai šnabžda: - Broleli, Kalėdos!
Tu kadaise mylėjai, mylėti Tau pasaulis mojo ir kvietė, O dabar, kai užgeso šviesos Pailsėsi tu, brolau, pailsėsi...
Pried.: Tu ėjai pavargęs ir lėtas, Numylėtas tu, nemylėtas.. Jei mokėtum, jei tik galėtum, Kaip dabar tu savęs gailėtum!
Tu ėjai pavargęs ir lėtas, Numylėtas tu, nemylėtas.. Jei mokėtum, jei tik galėtum, Kaip dabar tu savęs gailėtum!
Kalėdos! Kalėdos! Kalėdos! Patikėk jau pasibaigė bėdos! O dabar, kai užgeso šviesos, Pailsėsi tu, brolau...
Kalėdos! Kalėdos! Kalėdos! Patikėk jau pasibaigė bėdos! O dabar, kai užgeso šviesos, Pailsėsi tu, brolau... Pailsėsi...
Taip grojami posmeliai:
Em Am/Fis G Am Am/G Am/Fis e--------------------------|----------------------------| B------0--------0--------0-|-----1--------1-----------0-| G------0--------2-------0--|-----2--------2---------2---| D----2---2----2---2----0---|---2---2----2---2-----2-----| A--------------------------|-0--------------------------| E--0--------2--------3-----|----------3---------2-------|
B7 B7/Fis C Am Am/G B7 e--------------------------|----------------------------| B------4--------4--------1-|-----1--------1-----------4-| G------2--------2-------0--|-----2--------2---------2---| D----4---4----4---4----2---|---2---2----2---2-----4-----| A--2-----------------3-----|-0------------------2-------| E-----------2--------------|----------3-----------------|

Auto
šliūžė