Pabudome ir kelkimės

Informacija

Įvertink

4
Vidurkis: 4 (Balsų: 9)
 

Pasižymėk

C G E F
G Am F G
Iš nevilties į neviltį, per prarastąjį rojų, Paniekinti, pažeminti, išganymo ieškojome. Iš nuodėmės į nuodėmę - į ją supanašėjome, Ir kai visai pajuodome, kai likom tik šešėliai jos
Ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis? Aušra įsidienojusi - pabudome ir kelkimės! Į Lietuvą sugrįžtame čiabuvėliais, pražuvėliais, Namų nebepažįstame, lietuviai - nelietuviai mes? Per skaistyklas, per pragarus, iš nežinios į nežinią, Mes pagaliau atradome, kad Lietuva - tai sąžinė.
Pabudome, pabudome, pamatėmė, pamatėme Kad mes ją patys žudėme, be sąžinės vienatinę. Bedaliai savo žemėje, mes patys save niekinam, Mes patys save žeminam, mes pasidarėm niekieno
Pabudome, o dvasioje dar pasilikom elgetos. Kodėl mes laisvės prašome? Argi laisvi taip elgiasi? Ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis, Aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkimės!

Auto
šliūžė