Tendencijų patarėjas


Ekonomikos plėtros departamento toliau — Departamentas Ekonomikos politikos skyriaus toliau — Skyrius patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

tendencijų patarėjas

Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos ūkio raidai, pagrindinių makroekonominių ir ūkio sektorių rodiklių dinamikai, jų tendencijoms, priežastiniams ryšiams, analizuoti, vertinti ir prognozuoti Lietuvos Respublikos ūkio ekonominės ir socialinės būklės apžvalgoms rengti, įgyvendinti Skyriaus funkcijas produktyvumo analizės srityje su tikslu užtikrinti efektyvų ir kokybišką Departamento viduje veikiančios Nacionalinės produktyvumo tarybos darbą.

Šias pareigas tendencijų patarėjas valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiose veiklos srityse — Lietuvos ir Europos Sąjungos toliau — ES tendencijų patarėjas narių pagrindinių ekonominių ir finansinių rodiklių, produktyvumo analizės vertinimo ir prognozavimo bei Lietuvos ekonominės būklės apžvalgų rengimo.

tendencijų patarėjas

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

kaip naudotis dvejetainiu parinkčių grafiku

Informacija apie įstaigą:.