Sandorių tarpininkavimo ataskaita


  • Profesionali ataskaita apie Černiavskajos Tarpininkavimo ir Komercijos Firma Tanana. chords.lt
  • Pagrindinės pavedimų vykdymo vietos | SEB bankas
  • Adresas: Konstitucijos pr.
  • Prekybos centrų testavimas

Šioje valstybėje narėje valdo gamybos ir prekybos įmonę. Per šį laikotarpį HB naudojosi Austrijos PVM mokėtojo kodu tik tokiems sandoriams: HB pirko iš Vokietijoje įsisteigusių tiekėjų produktus, kuriuos vėliau perparduodavo Čekijoje įsisteigusiam ir kaip PVM mokėtojui įregistruotam klientui.

Ataskaita apie Černiavskajos tarpininkavimo ir komercijos firma "TANANA"

Šiuos produktus Vokietijos tiekėjai tiesiogiai siųsdavo galutiniam gavėjui Čekijoje. Austrijos mokesčių inspekcija taip pat nusprendė, kad, nors prekių įsigijimas Bendrijos viduje įvyko Čekijos Respublikoje, jis taip pat buvo laikomas sandorių tarpininkavimo ataskaita Austrijoje, nes HB naudojo Austrijos PVM mokėtojo kodą. Todėl mokesčių administratorius nutarė apmokestinti HB įvykdytus prekių įsigijimo Bendrijos viduje sandorius.

Ginčas nusikėlė į ETT, kuriam buvo pateiktas klausimas, ar PVM direktyva turi būti aiškinama taip, sandorių tarpininkavimo ataskaita jame nurodyta sąlyga netenkinama tuomet, kai apmokestinamasis asmuo yra įsisteigęs ir įregistruotas kaip PVM mokėtojas valstybėje narėje, iš kurios siunčiamos ar gabenamos prekės, net jei šis apmokestinamasis asmuo konkrečiam prekių įsigijimo Bendrijos viduje sandoriui naudoja kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą.

ETT nurodė, kad direktyvos straipsnyje įtvirtintos kumuliacinės sąlygos, kurių laikydamosi valstybės narės imasi priemonių apmokestinti PVM prekių įsigijimą Bendrijos viduje, įvykdytą jų teritorijoje, t.

kaip užsidirbti pinigų ir ką daryti

Straipsnyje yra įtvirtintas reikalavimas, kad prekes įsigytų apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įsisteigęs valstybėje narėje, siuntimo arba gabenimo Bendrijos viduje paskirties vietoje, bet būtų įregistruotas kaip PVM mokėtojas kitoje valstybėje narėje, o prekės turi būti įsigyjamos tam, kad paskui apmokestinamasis asmuo, galėtų tiekti šias prekes toje pačioje valstybėje narėje.

Tačiau PVM direktyvos straipsnio c punkte, reikalaujama, kad prekės, kurios yra įsigijimo Bendrijos viduje objektas, būtų tiesiogiai siunčiamos ar gabenamos iš kitos valstybės narės nei ta, kurioje apmokestinamasis asmuo yra įregistruotas kaip PVM mokėtojas, asmeniui, kuriam jis tas prekes patieks vėliau.

Černiavskajos Tarpininkavimo ir Komercijos Firma "Tanana" ataskaita

Pastarojoje nuostatoje nustatyta sąlyga yra susijusi su valstybe nare, iš kurios pradedamas gabenimas Bendrijos viduje, kad sandorių tarpininkavimo ataskaita Bendrijos viduje galėtų būti taikoma supaprastinta schema, numatyta PVM direktyvos straipsnyje. Formaliai vertinant direktyvos nuostatas, galima būtų teigti: kadangi nagrinėjamos prekės buvo išsiųstos į Čekijos Respubliką iš Vokietijos ir HB turėjo Vokietijos PVM mokėtojo sandorių tarpininkavimo ataskaita, turėtų būti atsisakyta šiai bendrovei neapmokestinti to tiekimo.

Todėl PVM direktyvos straipsnio c punktas, turi būti suprantamas, viena vertus, kad jeigu valstybėje narėje, kurioje pradedamas gabenimas, gavėjas taip pat turi PVM mokėtojo kodą, nurodomą įsigyjant gabenamas prekes, tai reiškia, kad šis sandoris įvyko šioje valstybėje narėje ir jis negali būti laikomas įsigijimu Bendrijos viduje.

Kita vertus, PVM direktyvos straipsnio c punktas turi būti suprantamas atsižvelgiant į kitus šios direktyvos straipsnius, kuriuose patikslinamos ir papildomos supaprastinto tiekimo taikymo sąlygos.

  • Uždirbimo technika internete
  • Kaip užsidirbti pinigų tiesiog

Todėl ETT daro išvadą, kad kai gavėjas turi PVM mokėtojo kodus keliose valstybėse narėse, tik į PVM mokėtojo kodą, kurį jis nurodė įsigydamas prekių Bendrijos viduje, turi būti atsižvelgiama vertinant, ar įvykdyta sąlyga, nurodyta PVM direktyvos straipsnio c punkte.

Todėl ETT sprendė, kad negalima apmokestinamajam asmeniui, kuris įsigyja prekių Sandorių tarpininkavimo ataskaita direktyvos straipsnyje įtvirtintomis sąlygomis, neleisti pasinaudoti supaprastinta tiekimo schema vien dėlto, kad šis apmokestinamasis asmuo taip pat turi PVM sandorių tarpininkavimo ataskaita kodą siuntimo arba gabenimo Bendrijos viduje valstybėje narėje, kadangi toks atsisakymas sukeltų labai skirtingą apmokestinamųjų asmenų vertinimą ir kiltų pavojus be pateisinimo apriboti ekonominę veiklą remiantis apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo kodu.

Ateities sandoriai

Todėl PVM direktyvos straipsnio c punktas turi būti aiškinamas taip, kad jame nurodyta sąlyga tenkinama tuomet, kai apmokestinamasis asmuo yra įsisteigęs ir įregistruotas kaip PVM mokėtojas valstybėje narėje, iš kurios siunčiamos ar gabenamos prekės, bet tik jei šis apmokestinamasis asmuo konkrečiam prekių įsigijimo Bendrijos viduje sandoriui naudoja kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą.

ETT taip pat pažymėjo, kad pareiga, susijusi su ataskaitų pateikimu, turi būti laikoma formalia.

dvejetainiai variantai geriausios valandos strategijos

Pagal mokesčių neutralumo principą dėl to, kad apmokestinamasis sandorių tarpininkavimo ataskaita neįvykdė formalių PVM direktyvos 42 straipsnio b punkte numatytų reikalavimų, negali būti abejojama tuo, kad turi būti taikomas šios direktyvos 42 straipsnis, jeigu minėto 42 straipsnio a punkte įtvirtintos esminės sąlygos yra įvykdytos. Iš tiesų atsisakymas taikyti PVM direktyvos 42 straipsnį dėl šios priežasties gali lemti dvigubą apmokestinimą, jeigu tarpinis įgijėjas bus taip pat apmokestintas pagal PVM direktyvos 41 straipsnio 1 dalį, įsigyjant prekių Bendrijos viduje PVM mokėtojo kodą suteikusioje valstybėje narėje, o galutinis įgijėjas būtų taip pat apmokestintas.

Todėl darytina išvada, kad PVM direktyvos 42 straipsnis taikomas, kai yra įvykdytos esminės sąlygos.

Ataskaita apie Tarpininkavimo, informacijos komercinė agentūra "Tika"

Be to, svarbu kad įgijėjo PVM mokėtojo kodas galiotų sudarant sandorius. Tačiau nesvarbu, kad šis kodas nebegalioja, kai pateikiamos ataskaitos.

sandorių tarpininkavimo ataskaita

Valstybė narė negali nesuteikti tikslinimo galimybės, neleisdama ūkio subjektui tarpininkui atgaline data taikyti PVM direktyvos 42 straipsnio, jeigu tas ūkio subjektas įrodo, jog esminės sąlygos yra įgyvendintos. Tačiau siekdamos nubausti už formalių reikalavimų nesilaikymą valstybės narės gali numatyti kitų sankcijų, nei atsisakymas leisti taikyti PVM direktyvos 42 straipsnį, pavyzdžiui, skirti baudą arba numatyti piniginę sankciją, proporcingą pažeidimo sunkumui.

Tarpininkavimo, informacijos komercinė agentūra "Tika" ataskaita

Iš tiesų šioje nuostatoje nereikalaujama, kad apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo kodas vis dar galiotų pateikiant ataskaitą. Tačiau egzistuoja du atvejai, kai formalaus sandorių tarpininkavimo ataskaita nesilaikymu galima pateisinti PVM direktyvos 42 straipsnio netaikymą: 1 jeigu apmokestinamasis asmuo tyčia sukčiavo mokesčių srityje ir dėl to sukėlė grėsmę bendrosios PVM sistemos veikimui; 2 jei dėl šio nesilaikymo nebūtų galima pateikti neginčijamo įrodymo, kad esminiai reikalavimai įvykdyti.

Arūnas Šidlauskas.

sandorių tarpininkavimo ataskaita