Pardavimo variantas yra


Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė 1. Pardavimo apimčių analizė 1.

pardavimo variantas yra ar demonstracinės versijos skiriasi nuo realių

Įmonės pardavimo strategijos analizė 2. Projektinė dalis 2. Rinkos potencialo nustatymas pardavimo variantas yra įmonės pardavimų apimčių prognozavimas 2. Pardavimo plano sudarymas 2. Pardavimo padalinio organizacinės struktūros suformavimas 2. Pardavimo padalinio darbuotojų skaičiaus nustatymas 2.

AIDA modelis

Pardavimo padalinio darbuotojų skatinimas 2. Pardavimo biudžeto sudarymas Naudotos literatūros šaltinių sąrašas Įvadas Įmonės sėkmė priklauso nuo jos gebėjimo prognozuoti, planuoti savo ateitį. Numatyti paklausą įvairiems gaminiams įvairiose rinkose yra gyvybiškai svarbu. Pardavimų prognozėmis ir planais remiasi visų kitų įmonės padalinių ir veiklos sričių planai. Todėl aišku, kad reali ir tiksli pardavimo programa, yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių įmonės pardavimo variantas yra sėkmę.

Priežastys, kodėl įmonė neturi atskiro padalinio pardavimams bus nurodytos vėliau. Aišku, kaip kiekvienai įmonei, taip ir šiai įmonei pardavimų planavimo reikšmė yra didelė.

Ši įmonė pardavimo variantas yra jauna: jos veikla pradėta metais, įmonė įkurta Vilniaus mieste. Įmonei priklauso dvejos patalpos: tai administracinės patalpos, kur dirba direktorius, vadybininkas ir apskaitininkas bei sandėlis, kuriame laikoma nupirkta produkcija.

Verslo pardavimas

Įmonės ofisas yra miesto centre, o sandelis miesto pakraštyje. Prekybos agentai neturi nuolatinės darbo vietos: jie dirba ir firmos ofise, o taip pat važinėja į didmeninės prekybos parduotuves — sandėlius, kur priima užsakymus dėl produkcijos ir išvežioja prekes užsakovams. Kadangi turiu duomenis apie įmonę nuo m. Įmonė yra susipažinusi su pagrindinių savo konkurentų veikla, jų parduodamomis prekėmis, pardavimo metodais.

Dalis konkurentų siūlo panašią prekę žemesnėmis kainomis, bet prastesnės kokybės. Pardavimų veiklos analizė 1.

pardavimo variantas yra

Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė Pardavimo padalinio užduotis: siekti kuo didesnių pardavimų, planuoti pardavimus, ieškoti naujų kontaktų, naujų klientų, siekti pranašumo prieš konkurentus, siekti kuo geresnės produkcijos kokybės ir t. Suradus būdus kaip pagerinti produkcijos kokybę, užimti didesnę rinkos dalį, pralenkti konkurentus, galima gauti didesnį pelną bei išvengti nuostolių dėl prastos kokybės.

Tačiau mano nagrinėjamai firmai kol kas nėra galimybių turėti atskirą pardavimų padalinį, nes paprasčiausiai dabar nebūtų galimybių jį išlaikyti finansine prasme, todėl ir atskiro pardavimų padalinio nėra. Kadangi įmonė nėra didelė, klausimus, pardavimo variantas yra turėtų spręsti pardavimų padalinys, sprendžia vadybininkas.

▷ Kaip pagerinti pardavimus, kaip parduoti daugiau | chords.lt

Ateityje, jei pavyks užimti didesnę rinkos dalį, išplėsti įmonę pardavimų apimtimi, darbuotojų skaičiumi, gauti didesnes pajamas, planuojama didesnį dėmesį skirti ir produkcijos kokybei, ir prekių pateikimo kanalams, tačiau tam pardavimo variantas yra laiko ir, be abejo, daug lėšų. Įmonės akcijas valdo vienas savininkas, kuris ir dirba direktoriumi.

Dabar įmonėje dirba 7 darbuotojai: direktorius, apskaitininkas, vadybininkas ir 4 prekybos agentai žiūrėti 1 pav. Įmonės organizacinė struktūra.

Verslo perdavimas

Vadovą ir pavaldinius sieja linijiniai ryšiai, direktoriui tiesiogiai pavaldūs yra vadybininkas ir apskaitininkas, o vadybininkui tiesiogiai pavaldūs yra prekybos agentai. Prekybos agentai ir vadybininkas yra atsakingi už prekybą: vadybininkas rūpinasi reklamos užsakymu, renka reklamos pateikimo priemones radijas, spaudareklamos dažnumą taip pat rūpinasi margarino importavimu iš užsienio tai yra palaiko santykius su užsienio partneriais.

Tuo tarpu prekybos agentai rūpinasi prekių realizavimu, ryšių su klientais palaikymą. Nuo to kaip bendraus su klientais prekybos agentai ir kaip vadybininkas efektyviai panaudos lėšas skirtas reklamai, priklauso naujų užsakymų gavimas: kuo margarinas pardavimo variantas yra kokybiškesnis, kuo greičiau bus pristatoma prekė klientams, tuo daugiau klientų bus pritraukta.

Kaip pagerinti pardavimus?

Taigi, galima teigti, kad pardavimų valdymo funkcijas atlieka vadybininkas ir prekybos agentai. Su stambiais ir vidutiniais klientais bendrauja pastoviai ir tiesiogiai. Pagal prekybos agentų pateiktus duomenis vadybininkas užsakinėja prekes, taip pat pasirašinėja sutartis. Prekybos agentų ir vadybininko veikla labai susijusi ir reikalauja glaudaus bendradarbiavimo, nes dažnai pardavimo kiekiai priklauso nuo kainos, o dėl kainos su gamintojais derasi būtent vadybininkas.

Siekiant, kuo efektyvesnių darbuotojų veiksmų, pardavimo variantas yra yra naudojamos darbuotojų motyvavimo priemonės. Darbuotojams nustatyti tam tikri pastovūs atlyginimai, kurie nepriklauso nuo darbo rezultatų, kurie sumažina įtampą dėl nesėkmės ir taip pat mokama kintama atlyginimo dalis, kiekvienam darbuotojui skirtingai, priklausomai prekyba bangų biržoje jo užimamų pareigų, nuo darbo rezultatų.

Prekybos agentai ir vadybininkas labiau stengiasi užmegzti naujus pardavimo variantas yra, pasirašyti daugiau ilgalaikių sutarčių, jei už kiekvieną sandėrį gauna kažkokį procentą nuo sutarties sumos, todėl įmonėje ir taikomas tokia darbo apmokėjimo sistema.

Kintama dalis kiekvieną mėnesį būna skirtinga, priklausomai nuo rezultatų. Metų pabaigoje darbuotojams mokamos Kalėdinės pardavimo variantas yra, vidutiniškai vieno mėnesio pastovaus atlyginimo dydžio.

Visas planavimas pasireiškia tuo, kad siekiama pritraukti naujų klientų ir pasirašyti su jais ilgalaikes sutartis, kurios užtikrintų pastovesnes pajamas kitiems metams.

Vadybininkas ir prekybos agentai atlieka pardavimų analizę, prognozuoja, sudarinėja sutartis. Pardavimų planavimas šiuo metu įmonėje atliekamas remiantis faktiniais pardavimais ir konkrečiomis sutartimis. Mažai dėmesio skiriama rinkos tyrimams. Tačiau reiktų pabrėžti, jog iki šiol įmonei pavykdavo sudaryti gana tikslius planus, ypatingai dėl to, kad vadybininkas ir prekybos agentai tiesiogiai pardavimo variantas yra su įvairaus tipo prekybininkais ir grįžtamasis ryšys, iš klientų gauta informacija, pageidavimai atspindi ir galutinių vartotojų poreikius.

Pardavimo apimčių analizė Pagal statistikos departamento duomenis, nagrinėjama produkcija priskiriama maisto produktams ir gėrimams. Remiantis šiais duomenimis, sudaroma 1 lentelė: 1 lentelė Žemės ūkio produkcijos gamyba bei maisto produktų suvartojimas kilogramais per metus Pavadinimas Suvartojama margarino tūkst. Pateikiant pardavimo apimtis, naudosiu pardavimus natūrine išraiška kilogramais.

Kadangi įmonės parduodama produkcija yra tik vienas gaminys, todėl neiškyla problema išskiriat atskirus gaminius. Pardavimų apimtis, kilogramais pateikta nuo metų veiklos pradžios 2 lentelė : 2 lentelė Įmonės prekiaujamos produkcijos pardavimai natūrine išraiška, tonomis I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 28,33 28,03 31,23 27,99 35,94 40,06 35,97 35,7 40,63 29,32 29,74 32,1 33,94 32,35 35,05 35,05 36,2 37,2 36,05 35,22 38,72 33,9 31,75 32,84 27,88 25,8 29,33 25,26 28,05 30 29,54 29,46 31,2 31 pardavimo variantas yra 32,44 28,64 31,97 41,38 42,62 53,78 61,76 61,34 63,3 54,56 59,63 2 pav.

Įmonės pardavimo variantas yra apimtys 2 lentelėje bei 2 pav. Iš 2 lentelės bei 2 pav. Paskutiniais metais dar likus 2 mėnesiams iki metų pabaigos buvo viršyti prieš tai buvusių metų apimtys. Šį kilimą nulėmė tai, jog buvo padarytos išvados dėl metų apimčių sumažėjimo, buvo pasirinkta teisinga strategija strategija pardavimo variantas yra aptariama sekančiame skyriujekuri ir nulėmė sėkmingą firmos veiklą metais.

Kriterijai, pagal kuriuos vertinamos firmos, pateikiančios savo produkciją, yra kaina ir kokybė. Vienintelis būdas, kaip firma gali užtikrinti gerą produkcijos kokybę — siūlyti žinomų gamintojų kokybišką produkciją bei tą produkciją greitai, laiku ir kokybiškai pristatyt.

Kitas kriterijus, pagal kurį vertinamos konkuruojančios firmos — kaina. Kadangi įmonės veiklos sritis — margarino pardavimas, tai įmonė perka iš gamintojų dideliais kiekiais, taigi gauna tam tikrų nuolaidų ir gali įsigyti prekių žemesnėmis kainomis.

Iš 3 lentelės matyti, kad metais įmonė pardavėt. Tiek firmos, tiek šakos pardavimų apimtis metais pakilo, lyginant su metais. Pagal šiuos duomenis, pardavimo variantas yra firma užėmė 11,35 procento, o metais — 11,65 procento rinkos.

Procentinis pasikeitimas lyginant su paskutiniais metais Šakos apimtys, kg. Įmonės rinkos dalis 11,35 5,88 11,65 ,84 9,23 Lentelėje 4 pavaizduota, kokią įtaką kainos sumažėjimas turėjo pajamoms. Šį procesą galima paaiškinti gyvenimo lygio smukimu. Tai taip pat leidžia charakterizuoti vartotojus. Nejautrūs kainai gali būti tik vidutines ir didesnes pajamas gaunantys vartotojai. Šis segmentas yra tikslinis įmonei, į jį ir turi būti orientuojamos pagrindinės rėmimo pastangos.

geriausia dvejetainių opcionų sistema

Metai Pardavimo apimtys, kg. Pelnas, Lt. Pardavimų analizė pagal pateikimo kanalus bei vartotojų tipus. Pateikimo kanalus renkasi gamintojai, ieškodami būdų savo gaminamai produkcijai parduoti. Nagrinėjama firma nieko negamina, o ji būtent ir yra margariną gaminančios firmos pateikimo kanalas — tarpininkė tarp gamintojo ir galutinio vartotojo. Įmonė, parduodama produkciją, taip pat naudojasi tarpininkais. Didžiausią pajamų dalį įmonė gauna iš vidutinių vartotojų, t.

Įmonės pardavimo strategijos analizė Pirmaisiais metais įmonė naudojo paklausos formavimo strategiją, vėliau persiorientavo į rinkos dalies išsaugojimo. Tačiau pastebėjus, kad sparčiai mažėja pajamos ir pardavimai, buvo pakeista strategija.

Pardavimo profesionalas: norėdami parduoti galvokite kaip klientas

Nuo metų pabaigos metų pradžios taikoma rinkos užvaldymo strategija. Ši strategija ženkliai pagerino įmonės reikalus. Įmonė yra tarpininkė tarp gamintojų ir pagrinde mažmenininkų.

Ji perka margariną dideliais kiekiais, o po to paskirsto produkciją po mažesnes įmones. Jos klientų yra gana daug. Įmonė netiekia produkcijos tiesiogiai galutiniam vartotojui. Aš manau, kad tokia pardavimų strategija yra pakankamai efektyvi ir atitinka įmonės siekiamus tikslus: sudaryti kuo daugiau ilgalaikių sutarčių bei įgyti pastovių klientų, duodančių įmonei geras pajamas.

Pardavimo strategijos nustatymas Kaip jau minėjau ankstesnėje dalyje, įmonė didžiąją dalį savo produkcijos parduoda mažmenininkams ir tai mano nuomone yra efektyvu. Įmonei būtų palanku sudaryti ilgalaikes sutartis su didesnės prekybos apimties parduotuvėmis nei dabartiniai klientai pardavimo variantas yra kaimų parduotuvėlėstai yra su prekybos centrais tokiais kaip Vilniaus prekyba, Rimi ir kiti.

Verslo pardavimas

Tuo būdu būtų užtikrinta ilgalaike firmos veikla bei jos ateitis. Taigi, siūlyčiau įmonei naudoti iki šiol naudotą pardavimo strategiją, ir kaip priedą bandyti tartis su prekybos centrais dėl ilgalaikių sutarčių. Viena iš pagrindinių priemonių dar išplėst savo pardavimus būtų — reklama. Tam reikėtų nemažai lėšų, tačiau šios investuotos lėšos atsipirktų.

Strategijos argumentavimas — prekė rinkoje jau nauja tai yra patobulinta, kokybiškesnėįmonė su šia preke pradėjo prekiaut prieš 10 mėnesių.

pardavimo variantas yra

Potencialūs vartotojai daugmaž yra informuoti apie prekės egzistavimą, tačiau dar reikalinga reklama, norint pritraukt naujus klientus.