Pagal pardavėjo pasirinktą kainą


Elektroninės parduotuvės www. Bendrosios nuostatos 1.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą ar galite uždirbti bitcoin

Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pirkėjas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą emitento pasirinkimo įmonė

Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo-pardavimo pagal pardavėjo pasirinktą kainą Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, bei patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo pagal pardavėjo pasirinktą kainą, patvirtina, kad turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes 2. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą pagal pardavėjo pasirinktą kainą, 7 dienas per savaitę. Užsisakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali: 2.

Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr.

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el.

Slapukų naudojimo parinktys

Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš Elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų: 2. Jei Pirkėjas perka prekes, esančias Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, jis privalo sumokėti visą tokių prekių bendrą kainą užsakymo metu, kaip nurodyta 3.

Jei Pirkėjas perka kitas prekes, nei nurodyta 2.

Le Mans '66

Visa likusi bendros prekių kainos dalis turi būti sumokama: 2. Jei nesumokama likusi bendros prekių kainos dalis 2.

pasirinkimo ir išankstiniai skirtumai papasakokite apie brokerius ir prekybininkus

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai avanso suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės - Agrolitpa

Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik Šalims raštu susitarus. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų pagal pardavėjo pasirinktą kainą.

Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šiose Pagal pardavėjo pasirinktą kainą nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas gali anuliuoti ar koreguoti Pagal pardavėjo pasirinktą kainą krepšelį iki to momento, kol pasirenka ir patvirtina pagal pardavėjo pasirinktą kainą būdą.

Pardavėjo teisės 5. Jei Pirkėjas: 5. Pirkėjas iš anksto apmoka už Prekes, tačiau neatsiima prekių, kadangi Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą ir pristatyti prekių, 5. Jei 5.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą pirkimo variantas

Pirkėjo įsipareigojimai 6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas uždirbkite pinigų žaisdami internetinius žaidimus ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

Atstovauja šiuos gamintojus

Pirkėjas, pagal pardavėjo pasirinktą kainą Elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų pagal pardavėjo pasirinktą kainą neperduoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Jei per klaidą Pirkėjas negauna prekės naudojimo instrukcijos, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu. Pirkėjas prieš pradėdamas naudotis prekėmis privalo išsamiai susipažinti su prekių naudojimo instrukcija.

Pardavėjo įsipareigojimai 7. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Prekės naudojimo instrukcija pateikiama kartu su Pirkėjui išrašoma sąskaita — faktūra.

Pirkimo Taisyklės

Prekių kainos 8. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Prekių pristatymas 9. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą pasirinktoje Pardavėjo fizinėje parduotuvėje. Užsakymas laikomas įvykdytu, kai prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu arba į Pirkėjo pasirinką fizinę parduotuvę.

Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui. Pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu 9. Pirkėjas, užsakydamas prekes nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą

Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Jei Pirkėjas užsako prekių daugiau nei už ,00 EUR keturi šimtai devyniasdešimt devyni euraiįskaitant PVM, pristatymas visos Lietuvos teritorijoje yra nemokamas.

Jei Pirkėjas užsako prekių daugiau nei už 2.

Elektroninės parduotuvės www.gerosgrindys.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkėjas privalo priimti prekes pats, nebent užsakymo pateikimo metu nurodė, kad prekes atsiimti gali ir kitas asmuo. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl netinkamam asmeniui pristatytų prekių. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes, esančias Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, paprastai per vieną — tris darbo dienas, nebent Elektroninėje parduotuvėje nurodytas kitoks pristatymo terminas. Bet kuriuo atveju, prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 trisdešimt dienų.

prisijunkite prie savo paskyros dvejetainių variantų

Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po atitinkamos šiose Taisyklėse nurodytos sumos už prekes įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą. Šie terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Atstovaujame šiuos gamintojus

Tokiu atveju Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu Taisyklėse nurodytais rekvizitais.

Jei už prekes buvo sumokėta avansu, Pirkėjui per 14 dienų nuo raštiškos informacijos apie užsakymo atsisakymą gavimo dienos yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjas privalo per 16 šešiolika kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją.

Pirkėjui per nurodytą terminą nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka sutarties sąlygas. Pristatymas į Pardavėjo fizines parduotuves 9. Pirkėjas gali nemokamai atsiimti užsakytas prekes Pardavėjo fizinėse parduotuvėse. Užsakymas parengiamas atsiėmimui per: 9. Pristatymui į Pardavėjo fizines parduotuves taip pat taikomi šių Taisyklių 9. Pirkėjas privalo atsiimti prekes pagal pardavėjo pasirinktą kainą 5 penkias darbo dienas, priešingu atveju taikomos 5.

Atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir užsakymo numerį. Atsiimti prekes gali tik Pirkėjas. Jei prekes atsiima ne Pirkėjas, toks asmuo darant užsakymą privalo būti nurodomas kaip prekių gavėjas. Atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo patikrinti prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui priėmus prekes, laikoma, kad prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka sutarties sąlygas.

Nekokybiškas prekes Pirkėjas grąžina į tą pačią fizinę Pardavėjo parduotuvę, kurioje Pirkėjas atsiėmė prekes.