Galimybių prognozė


Add to Collection Abstract Straipsnis skirtas jaunuolių nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo problemoms ir galimybėms aptarti.

galimybių prognozė projektai, kaip užsidirbti pinigų internete

Empirinio tyrimo tikslai: a apibūdinti individualius, socialinius ir kriminologinius, praeities ir esamus veiksnius, darancius įtaką rizikai pakartotinai nusikalsti; b įvertinti trijų psichologinių charakteristikų vidinės darnos, agresyvumo ir nevilties galimybių prognozė grupėje, jų sąsajas ir prognostine verte.

Pirmajame tyrimo etape buvo surinkti duomenys is asmens bylų ir užpildytos vaikinų 15—21 metų amžiausatliekancių lygtines bausmes trijų Lietuvos regioninių pataisos inspekcijų priežiūroje, anketos; antrajame etape tiriamieji 52 proc.

galimybių prognozė

Psichologiniam įvertinimui naudota A. Rezultatai atskleidė vyraujancias individualias ir socialines tikslinės grupės charakteristikas; regresinė analizė parodė istorinių kintamųjų svarbą jaunuolių nusikalstamo elgesio prognozėms; nors grupėje vyravo vidutinio lygio vidinė darna, vidinės darnos mažėjimas buvo reiksmingai susijes su aukstesniais agresyvumo ir nevilties rodikliais.

Apibendrinant rezultatus atkreipiamas dėmesys į galimybių prognozė grupės rizikos pakartotinai nusikalsti vertinimo ypatumus.

kriptovaliutų nepastovumas

References 0.